Used Machines

SANDVIK QJ341
SANDVIK QJ341
Make SANDVIK
Model QJ341
Year 2013
Hours 6500
Stock No. N/A

£POA

PowerScreen Warrior 1800
PowerScreen Warrior 1800
Make PowerScreen
Model Warrior 1800
Year 2014
Hours ≈ 6236
Stock No. N/A

£POA

McCloskey S130
McCloskey S130
Make McCloskey
Model S130
Year 2009
Hours ≈ 7500
Stock No. N/A

£POA

Sandvik QE440
Sandvik QE440
Make Sandvik
Model QE440
Year 2012
Hours ≈ 8000
Stock No. N/A

£POA

McCloskey J50H
McCloskey J50H
Make McCloskey
Model J50H
Year 2019
Hours ≈ 6000
Stock No. N/A

£POA

McCloskey J40
McCloskey J40
Make McCloskey
Model J40
Year 2018
Hours ≈ 3000
Stock No. N/A

£POA

Extec S4
Extec S4
Make Extec
Model S4
Year 2004
Hours ≈ 8000
Stock No. N/A

£30,000.00

McCloskey J50
McCloskey J50
Make McCloskey
Model J50
Year 2021
Hours ≈ 5500
Stock No. N/A

£POA

McCloskey R155
McCloskey R155
Make McCloskey
Model R155
Year 2013
Hours 4998
Stock No. N/A

£POA

Extec S4
Extec S4
Make Extec
Model S4
Year 2004
Hours 6700
Stock No. N/A

£POA

Terex Finlay 883 Reclaimer
Terex Finlay 883 Reclaimer
Make Terex Finlay
Model 883 Reclaimer
Year 2008
Hours 5500
Stock No. N/A

£POA

McCloskey J40
McCloskey J40
Make McCloskey
Model J40
Year 2019
Hours 2000
Stock No. N/A

£POA

Sandvik QH331
Sandvik QH331
Make Sandvik
Model QH331
Year 2017
Hours 800
Stock No. N/A

£POA

McCloskey R155
McCloskey R155
Make McCloskey
Model R155
Year 2015
Hours 2900
Stock No. N/A

£POA

Sandvik QJ241
Sandvik QJ241
Make Sandvik
Model QJ241
Year 2013
Hours 5000
Stock No. N/A

£POA

Sandvik QJ241
Sandvik QJ241
Make Sandvik
Model QJ241
Year 2013
Hours 6500
Stock No. N/A

£POA

Terex Finlay 693+
Terex Finlay 693+
Make Terex Finlay
Model 693+
Year 2013
Hours 3500
Stock No. N/A

£POA

Extec C12
Extec C12
Make Extec
Model C12
Year 2007
Hours 6400
Stock No. N/A

£POA

Evoquip Colt 600
Evoquip Colt 600
Make Evoquip
Model Colt 600
Year 2019
Hours 500
Stock No. N/A

£POA

PowerScreen Warrior 1400
PowerScreen Warrior 1400
Make PowerScreen
Model Warrior 1400
Year 2003
Hours 4500
Stock No. N/A

£POA

PowerScreen Warrior 800
PowerScreen Warrior 800
Make PowerScreen
Model Warrior 800
Year 2011
Hours 4000
Stock No. N/A

£POA

Sandvik QE140
Sandvik QE140
Make Sandvik
Model QE140
Year 2009
Hours 6500
Stock No. N/A

£POA